Vilkår for bruk – 100 Tech

Oppdatert 22. november 2023.

EN RubikTech OÜ, et aksjeselskap etablert i Estland (LLC, også kjent som OÜ), registrert med VAT EE102662223 og lokalisert i Tallinn, på Keemia Street tn 4, 10616, Harju, Estland, er enheten som er ansvarlig for opprettelse, eierskap og forvaltning av 100 Tech-nettstedet, tilgjengelig via adressen https://100t.com.br.

Den nevnte portalen administreres av 100 Tech. Referanser til 'vi', 'oss' og 'vår' i dette dokumentet refererer utelukkende til 100 Tech. Denne portalen, inkludert all tilgjengelig informasjon, tjenester og innhold, er levert av 100 Tech, med forbehold om brukerens aksept av alle vilkår, betingelser og retningslinjer angitt her. Å bruke tjenestene våre innebærer å surfe og samhandle med portalen vår.

100 Tech utmerker seg som et nettsted spesialisert på å lage informativt innhold og analyser av et bredt spekter av produkter og tjenester (inkludert applikasjoner, teknologi, underholdning og andre), som tilbys av nasjonale og internasjonale enheter.

Det er viktig å merke seg at bruken av denne nettsiden er underlagt både disse vilkårene og 100 Techs retningslinjer for personvern, som kan konsulteres på https://100t.com.br/privacy, i tillegg til å være i samsvar med gjeldende lovgivning .

Derfor er de generelle vilkårene og betingelsene for bruk ment å klargjøre ansvar, forpliktelser og plikter til alle brukere som har tilgang til og/eller bruker 100 Tech-nettstedet, som beskrevet i de påfølgende punktene.

Det er viktig at du leser våre vilkår for bruk nøye. Hvis du ikke er enig i vilkårene som er fastsatt her, ber vi deg om å avstå fra å bruke tjenestene levert av 100 Tech.

Seksjon I – Opptak

1.1 Ved bruk av 100 Tech forplikter brukeren seg til å overholde de generelle vilkårene og betingelsene for bruk, samt Personvernerklæring fra 100 Tech.

1.2 Når brukeren har tilgang til og/eller bruker 100 Tech, erklærer han å være minst 18 (atten) år gammel og å ha full juridisk og uttrykkelig kapasitet til å akseptere disse vilkårene og betingelsene for bruk for alle juridiske formål.

1.3 Hvis brukeren ikke oppfyller kriteriene nevnt ovenfor og/eller ikke er enig, helt eller delvis, med vilkårene og betingelsene i disse vilkårene for bruk, må han eller hun avstå fra å få tilgang til og/eller bruke tjenestene gjort tilgjengelig av 100 Tech, samt nettsteder og tjenester som administreres av den.

Seksjon II – Kontakt

2.1 Brukeren kan bruke denne tjenesten til å avklare enhver tvil, løse eventuelle problemer og sende inn klager eller annen informasjon om produktene/tjenestene som er tilgjengelige på 100 Tech.

2.2 For å komme i kontakt kan Bruker benytte skjemaet tilgjengelig på https://100t.com.br/contact/.

Del III – Partenes ansvar

3.1 Ved å få tilgang til og bruke tjenestene og produktene på 100 Tech-nettstedet, erkjenner brukeren at de har lest, forstått og akseptert alle bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene for bruk, samt personvernreglene.

3.2 100 Tech gir lenker og omdirigerer brukeren til tredjeparts nettsteder, hvor tjenester kan avtales og produkter kjøpes direkte fra de tilsvarende selskapene. 100 Tech blander seg ikke inn i denne prosessen.

3.3 Når brukeren blir omdirigert til et partnerselskaps nettsted, må brukeren gjennomgå og uttrykkelig godta det respektive selskapets bruksvilkår og personvernregler.

3.4 100 Tech er ikke ansvarlig for retningslinjene og bruksvilkårene til tredjepartsselskaper, tjenesteinformasjon eller annonserte produkter, og heller ikke for tilbud eller kontrakter laget med disse selskapene.

3.5 100 Tech er ikke ansvarlig for skader forårsaket av virus eller skadelig programvare anskaffet mens du surfer eller overfører data på internett. Det anbefales at brukeren opprettholder oppdaterte sikkerhetssystemer.

3.6 100 Tech vil ikke være ansvarlig for tap som følge av misbruk av nettstedet eller force majeure-hendelser.

3.7 100 Tech ber ikke om innskudd eller bankoverføringer for godkjenning eller tildeling av finansielle produkter.

3.8 100 Tech sender ikke e-poster som ber om personlige data eller registreringsdata, heller ikke kjørbare vedlegg eller nedlastingslenker. Hvis du mottar slik kommunikasjon, vennligst informer oss via vårt kontaktskjema på https://100t.com.br/contact/.

Seksjon IV – Betingelser for bruk og begrensninger

I henhold til vilkårene for bruk har vi lagt strenge restriksjoner på bruken av nettstedet og innholdet vårt. Det er uttrykkelig forbudt:

  1. Bruk nettstedet til ulovlige formål eller for å fremme ulovlige aktiviteter.
  2. Se bort fra lokale, statlige, føderale, provinsielle eller internasjonale lover eller forskrifter.
  3. Krenker eller bryter våre immaterielle rettigheter eller tredjeparters rettigheter.
  4. Delta i atferd som trakassering, overgrep, ærekrenkelse, trusler eller diskriminering basert på kjønn, seksuell legning, religion, etnisitet, rase, alder, nasjonal opprinnelse eller funksjonshemming.
  5. Spre falsk eller villedende informasjon.
  6. Spre virus eller annen kode som kan skade driften av tjenesten, relaterte nettsteder, andre nettsteder eller Internett.
  7. Samle inn eller spor tredjeparts personopplysninger uten samtykke.
  8. Øv på spam, phishing, pharm, påskudd, edderkopp, kryp eller skraping.
  9. Bruk av nettstedet til obskøne eller umoralske formål.
  10. Forstyrre eller omgå sikkerhetstiltakene til tjenesten, relaterte nettsteder, andre nettsteder eller Internett.

Vi forbeholder oss retten til å avslutte eller suspendere din bruk av tjenestene våre og eventuelle relaterte nettsteder hvis du bryter noen av disse begrensningene.

Seksjon V – Ansvarsbegrensninger og garantier

Vi erkjenner at bruken av tjenesten vår kanskje ikke er kontinuerlig, helt sikker eller feilfri. Vi garanterer ikke at resultatene oppnådd fra tjenesten alltid vil være nøyaktige eller pålitelige.

Tilgang til tjenesten kan av og til bli suspendert eller til og med kansellert når som helst, uten behov for forhåndsvarsel.

Du godtar at enhver bruk av, eller manglende evne til å bruke, tjenesten er på egen risiko. Tjenesten leveres "som den er" og "som tilgjengelig" uten garantier, uttrykte eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, garantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller ikke-krenkelse.

Under ingen omstendigheter vil 100 Tech, dets direktører, ansatte eller partnere være ansvarlige for eventuelle skader, tap eller krav som oppstår fra bruken av tjenesten. Dette inkluderer, uten begrensning, tap av fortjeneste, data eller andre immaterielle tap, som er et resultat av bruken av en tjeneste eller et produkt oppnådd gjennom tjenesten, eller for andre krav knyttet til bruken av tjenesten.

I jurisdiksjoner der utelukkelse eller begrensning av ansvar for følgeskader eller tilfeldige skader ikke er tillatt, vil vårt ansvar være begrenset i den grad som er tillatt i henhold til gjeldende lov.

Seksjon VI – Gyldighet og frist

Disse generelle vilkårene og betingelsene for bruk er gyldige på ubestemt tid. Enhver juridisk eller administrativ handling knyttet til bruken av 100 Tech, som beskrevet i disse generelle vilkårene for bruk eller personvernreglene, må iverksettes innen 90 dager etter hendelsen som ga opphav til kravet.

Seksjon VII – Lov- og valgforum

7.1 Dette vilkåret og de generelle bruksvilkårene må forstås sammen med personvernreglene. Begge er styrt av lovene i den føderative republikken Brasil, inkludert den føderale grunnloven, sivilloven, forbrukerbeskyttelseskoden, den generelle loven til Internet Civil Framework og den generelle databeskyttelsesloven.

7.2. For spørsmål knyttet til tolkningen eller håndhevelsen av disse vilkårene og personvernreglene, er partene enige om å underkaste seg eksklusivt jurisdiksjonen til handelskammeret i Tallinn, Estland (voldgiftsretten til det estiske handels- og industrikammeret). Dette inkluderer eventuelle tvister eller spørsmål som oppstår fra disse vilkårene for bruk.

Seksjon VIII – Innhold og åndsverk

8.1. Innhold og åndsverk

Innholdet på 100 Tech-nettstedet, som eies av RubikTech OÜ og dets partnere, er beskyttet av lover om opphavsrett og immaterielle rettigheter. Reproduksjon, endring, distribusjon, visning eller oppretting av avledede verk fra dette innholdet uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra RubikTech OÜ er forbudt.

8.2 Ansvar

100 Tech er ikke ansvarlig for innhold produsert av tredjeparter, slik som kommentarer og innlegg på fora eller sosiale nettverk. På samme måte er det ikke ansvarlig for skader forårsaket av bruken av nettstedet, enten det er direkte, indirekte, tilfeldig eller følgeskader.

8.3 Brudd

100 Tech har rett til å fjerne innhold som bryter disse vilkårene, spesielt de som er ulovlige, støtende, ærekrenkende eller krenker rettighetene til tredjeparter. RubikTech OÜ kan også avslutte kontoer til brukere som ikke overholder disse vilkårene.

Del IX – Endring av vilkår og betingelser

100 Tech forbeholder seg retten til å modifisere, suspendere eller avslutte noen del av tjenestene sine når som helst, uten forvarsel. Ved å gjøre slike endringer vil 100 Tech ikke ha noe ansvar overfor deg eller noen tredjepart.

Bruk av 100 Tech-nettstedet innebærer obligatorisk og bindende aksept av disse vilkårene og betingelsene. Alle som ikke er enig i disse vilkårene må avstå fra å bruke nettstedet.

Seksjon X – Kontaktinformasjon

For spørsmål eller forslag angående våre tjenester, oppfordrer vi deg til å kontakte vårt kundeserviceteam. Vennligst send din melding til e-postadressen: [email protected].