Warunki korzystania – 100 Tech

Zaktualizowano 22 listopada 2023 r.

A RubikTech OÜ, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Estonii (LLC, znana również jako OÜ), zarejestrowana pod numerem VAT EE102662223 i zlokalizowana w Tallinie, przy Keemia Street tn 4, 10616, Harju, Estonia, jest podmiotem odpowiedzialnym za tworzenie, własność i zarządzanie strona internetowa 100 Tech, dostępna pod adresem https://100t.com.br.

Wspomnianym portalem zarządza firma 100 Tech. Odniesienia do „my”, „nas” i „nasz” w całym dokumencie odnoszą się wyłącznie do firmy 100 Tech. Niniejszy portal, łącznie ze wszystkimi dostępnymi informacjami, usługami i treściami, jest dostarczany przez firmę 100 Tech, pod warunkiem akceptacji przez użytkownika wszystkich warunków i zasad określonych w niniejszym dokumencie. Korzystanie z naszych usług wiąże się z przeglądaniem i interakcją z naszym portalem.

100 Tech wyróżnia się jako serwis specjalizujący się w tworzeniu treści informacyjnych oraz analizie szerokiej gamy produktów i usług (w tym aplikacji, technologii, rozrywki i innych), oferowanych przez podmioty krajowe i międzynarodowe.

Należy pamiętać, że korzystanie z tej witryny podlega zarówno niniejszym Warunkom, jak i Polityce prywatności 100 Tech, z którą można zapoznać się pod adresem https://100t.com.br/privacy, a także jest zgodne z obowiązującymi przepisami .

Dlatego Ogólne Warunki Korzystania mają na celu wyjaśnienie odpowiedzialności, zobowiązań i obowiązków wszystkich użytkowników uzyskujących dostęp i/lub korzystających ze strony internetowej 100 Tech, jak opisano szczegółowo w kolejnych punktach.

Koniecznie zapoznaj się z naszym Regulaminem.Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami, prosimy o niekorzystanie z usług świadczonych przez 100 Tech.

Sekcja I – Wstęp

1.1 Korzystając z 100 Tech, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Ogólnych Warunków Korzystania oraz Polityka prywatności od 100 tech.

1.2 Użytkownik uzyskujący dostęp i/lub korzystający z 100 Tech oświadcza, że ma ukończone 18 (osiemnaście) lat oraz posiada pełną zdolność prawną i wyraźną do zaakceptowania niniejszych Warunków Korzystania dla wszystkich celów prawnych.

1.3 Jeżeli Użytkownik nie spełnia powyższych kryteriów i/lub nie zgadza się w całości lub w części z warunkami zawartymi w niniejszym Regulaminie, powinien powstrzymać się od dostępu i/lub korzystania z usług udostępniane przez 100 Tech, a także strony internetowe i usługi przez nią zarządzane.

Sekcja II – Kontakt

2.1 Użytkownik może skorzystać z tej usługi w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, rozwiązania problemów oraz złożenia reklamacji lub innych informacji na temat produktów/usług dostępnych w 100 Tech.

2.2 W celu nawiązania kontaktu Użytkownik może skorzystać z formularza dostępnego pod adresem https://100t.com.br/contact/.

Dział III – Obowiązki Stron

3.1 Wchodząc i korzystając z usług i produktów na stronie internetowej 100 Tech, Użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował wszystkie postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności.

3.2 100 Tech udostępnia linki i przekierowuje Użytkownika do stron internetowych osób trzecich, gdzie można zamówić usługi i zakupić produkty bezpośrednio od odpowiednich firm. 100 Tech nie ingeruje w ten proces.

3.3 W przypadku przekierowania na stronę internetową firmy partnerskiej Użytkownik musi zapoznać się z warunkami użytkowania i polityką prywatności odpowiedniej firmy i wyraźnie wyrazić na nią zgodę.

3.4 100 Tech nie ponosi odpowiedzialności za zasady i warunki korzystania z firm zewnętrznych, informacje o usługach lub reklamowane produkty, ani za żadne oferty lub umowy zawarte z tymi firmami.

3.5 100 Tech nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wirusy lub złośliwe oprogramowanie powstałe podczas przeglądania lub przesyłania danych w Internecie. Zaleca się, aby Użytkownik posiadał aktualne systemy bezpieczeństwa.

3.6 100 Tech nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z niewłaściwego korzystania ze strony internetowej lub zdarzeń siły wyższej.

3.7 100 Tech nie wymaga depozytów ani przelewów bankowych w celu zatwierdzenia lub przyznania produktów finansowych.

3.8 100 Tech nie wysyła e-maili z prośbą o dane osobowe lub rejestracyjne, ani wykonywalne załączniki lub linki do pobrania. Jeśli otrzymasz taką wiadomość, poinformuj nas o tym za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem https://100t.com.br/contact/.

Rozdział IV – Warunki użytkowania i ograniczenia

Zgodnie z Warunkami świadczenia usług nałożyliśmy rygorystyczne ograniczenia na korzystanie z naszej witryny i treści. Wyraźnie zabrania się:

  1. Korzystaj z witryny w celach niezgodnych z prawem lub w celu promowania nielegalnych działań.
  2. Należy lekceważyć wszelkie lokalne, stanowe, federalne, prowincjonalne lub międzynarodowe przepisy i regulacje.
  3. Naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa osób trzecich.
  4. Angażowanie się w zachowania takie jak molestowanie, znęcanie się, zniesławienie, zastraszanie lub dyskryminacja ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność.
  5. Rozpowszechniaj fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje.
  6. Rozpowszechniaj wirusy lub inny kod, który może zaszkodzić działaniu Usługi, powiązanych witryn, innych witryn lub Internetu.
  7. Zbieraj lub śledź dane osobowe osób trzecich bez zgody.
  8. Ćwicz spam, phishing, pharm, pretekst, spider, crawl lub scrape.
  9. Korzystanie ze strony internetowej w celach obscenicznych lub niemoralnych.
  10. Ingerować lub obchodzić środki bezpieczeństwa Usługi, powiązanych witryn, innych witryn lub Internetu.

Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia korzystania przez Ciebie z naszych Usług i wszelkich powiązanych witryn internetowych, jeśli naruszysz którekolwiek z tych ograniczeń.

Rozdział V – Ograniczenia odpowiedzialności i gwarancji

Zdajemy sobie sprawę, że korzystanie z naszej Usługi może nie być ciągłe, całkowicie bezpieczne i wolne od błędów. Nie gwarantujemy, że wyniki uzyskane w ramach Usługi będą zawsze dokładne i wiarygodne.

Dostęp do Usługi może zostać czasami zawieszony lub nawet anulowany w dowolnym momencie, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia.

Zgadzasz się, że jakiekolwiek użycie lub niemożność korzystania z Usługi odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Usługa jest świadczona „w stanie, w jakim jest” i „w miarę dostępności”, bez gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw.

W żadnym wypadku firma 100 Tech, jej dyrektorzy, pracownicy lub partnerzy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub roszczenia wynikające z korzystania z Usługi. Obejmuje to między innymi utratę zysków, danych lub inne straty niematerialne, wynikające z korzystania z jakiejkolwiek usługi lub produktu uzyskanego za pośrednictwem Usługi, lub z tytułu wszelkich innych roszczeń związanych z korzystaniem z usługi.

W jurysdykcjach, w których wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe nie jest dozwolone, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Dział VI – Ważność i termin

Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania obowiązują przez czas nieokreślony. Wszelkie działania prawne lub administracyjne związane z korzystaniem z 100 Tech, zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Korzystania lub Polityką Prywatności, muszą zostać wszczęte w ciągu 90 dni od zdarzenia będącego podstawą roszczenia.

Sekcja VII – Forum Legislacyjne i Wyborcze

7.1 Niniejszy Regulamin oraz Ogólne Warunki Korzystania należy rozumieć łącznie z Polityką Prywatności. Obydwa podlegają prawu Federacyjnej Republiki Brazylii, w tym Konstytucji Federalnej, Kodeksowi cywilnemu, Kodeksowi ochrony konsumentów, Ustawie ogólnej ram prawnych Internetu oraz Ogólnej ustawie o ochronie danych.

7.2. W przypadku pytań związanych z interpretacją lub egzekwowaniem niniejszych Warunków i Polityki prywatności strony zgadzają się poddać wyłącznie jurysdykcji Izby Handlowej w Tallinie w Estonii (Sąd Arbitrażowy Estońskiej Izby Handlowo-Przemysłowej). Obejmuje to wszelkie spory lub pytania wynikające z niniejszych Warunków użytkowania.

Rozdział VIII – Treść i własność intelektualna

8.1. Treść i własność intelektualna

Treść strony internetowej 100 Tech, której właścicielem jest RubikTech OÜ i jej partnerów, jest chroniona prawem autorskim i prawem własności intelektualnej. Powielanie, zmienianie, rozpowszechnianie, wyświetlanie lub tworzenie dzieł pochodnych na podstawie tej zawartości bez wyraźnej pisemnej zgody RubikTech OÜ jest zabronione.

8.2 Odpowiedzialność

100 Tech nie ponosi odpowiedzialności za treści tworzone przez osoby trzecie, takie jak komentarze i posty na forach lub portalach społecznościowych. Nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania ze strony internetowej, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wtórne.

8.3 Naruszenia

100 Tech ma prawo usunąć treści naruszające niniejszy regulamin, w szczególności te, które są niezgodne z prawem, obraźliwe, zniesławiające lub naruszają prawa osób trzecich. RubikTech OÜ może także zamknąć konta użytkowników, którzy nie przestrzegają niniejszego Regulaminu.

Rozdział IX – Modyfikacja Regulaminu

100 Tech zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia lub zakończenia dowolnej części swoich usług w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Dokonując takich zmian, 100 Tech nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakiejkolwiek osoby trzeciej.

Korzystanie ze strony internetowej 100 Tech oznacza obowiązkową i wiążącą akceptację niniejszego Regulaminu. Każdy, kto nie zgadza się z niniejszymi Warunkami, musi powstrzymać się od korzystania z witryny.

Sekcja X – Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących naszych usług zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem obsługi klienta. Prosimy o przesłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected].