Felhasználási feltételek – 100 Tech

Frissítve 2023. november 22-én.

A RubikTech OÜ, egy Észtországban székhellyel rendelkező korlátolt felelősségű társaság (LLC, más néven OÜ), EE102662223 adószámmal bejegyzett és Tallinnban, a Keemia Street tn 4, 10616, Harju, Észtországban található, a társaság létrehozásáért, tulajdonjogáért és kezeléséért felelős szervezet. a 100 Tech webhely, amely a címen keresztül érhető el https://100t.com.br.

A fent említett portált a 100 Tech kezeli. A „mi”, „minket” és a „miénk”-re való hivatkozások ebben a dokumentumban kizárólag a 100 Tech. Ezt a portált, beleértve az összes elérhető információt, szolgáltatást és tartalmat, a 100 Tech biztosítja, feltéve, hogy a felhasználó elfogadja az itt meghatározott feltételeket, feltételeket és szabályzatokat. Szolgáltatásaink igénybevétele magában foglalja a böngészést és a portálunkkal való interakciót.

A 100 Tech egy olyan webhely, amely informatív tartalom létrehozására és számos termék és szolgáltatás (beleértve az alkalmazásokat, a technológiát, a szórakoztatást és egyebeket) elemzésére specializálódott, amelyeket nemzeti és nemzetközi szervezetek kínálnak.

Fontos megjegyezni, hogy ennek a webhelynek a használatára mind a jelen Feltételek, mind a 100 Tech adatvédelmi szabályzata vonatkozik, amelyek a https://100t.com.br/privacy oldalon tekinthetők meg, a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés mellett. .

Ezért az Általános Felhasználási Feltételek célja, hogy tisztázza a 100 Tech webhelyet elérő és/vagy használó valamennyi felhasználó felelősségét, kötelezettségeit és kötelességeit a következő pontokban részletezettek szerint.

Alapvető fontosságú, hogy figyelmesen olvassa el Felhasználási Feltételeinket Ha nem ért egyet az itt meghatározott feltételekkel, kérjük, hogy tartózkodjon a 100 Tech szolgáltatásainak igénybevételétől.

I. szakasz – Belépő

1.1 A 100 Tech használata során a Felhasználó vállalja, hogy betartja az Általános Felhasználási Feltételeket, valamint a Adatvédelmi irányelvek 100-tól Tech.

1.2 A Felhasználó a 100 Tech elérésekor és/vagy használatakor kijelenti, hogy legalább 18 (tizennyolc) éves, és teljes jogi és kifejezett jogképességgel rendelkezik a jelen Felhasználási Feltételek minden jogi célból történő elfogadására.

1.3 Ha a Felhasználó nem felel meg a fent említett feltételeknek és/vagy részben vagy egészben nem ért egyet a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt feltételekkel, köteles tartózkodni a szolgáltatások elérésétől és/vagy használatától. a 100 Tech által elérhetővé tett, valamint az általa kezelt weboldalak és szolgáltatások.

II. szakasz – Kapcsolat

2.1 A Felhasználó ezt a szolgáltatást a 100 Tech-en elérhető termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatos kétségeinek tisztázására, problémák megoldására, panaszok vagy egyéb információk benyújtására használhatja.

2.2 A kapcsolatfelvételhez a Felhasználó a címen elérhető űrlapot használhatja https://100t.com.br/contact/.

III. szakasz – A felek kötelezettségei

3.1 A 100 Tech weboldalon található szolgáltatások és termékek elérésével és használatával a Felhasználó elismeri, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a jelen Felhasználási Feltételekben, valamint az Adatvédelmi szabályzatban foglalt valamennyi rendelkezést.

3.2 A 100 Tech hivatkozásokat biztosít, és átirányítja a Felhasználót harmadik felek webhelyeire, ahol közvetlenül a megfelelő cégektől lehet szerződést kötni szolgáltatásokkal és megvásárolni a termékeket. A 100 Tech nem avatkozik bele ebbe a folyamatba.

3.3 Amikor átirányítják egy partnercég webhelyére, a Felhasználónak át kell tekintenie és kifejezetten el kell fogadnia az adott vállalat használati feltételeit és adatvédelmi szabályzatát.

3.4 A 100 Tech nem vállal felelősséget harmadik felek vállalatainak szabályzataiért és használati feltételeiért, szolgáltatási információkért vagy hirdetett termékekért, sem pedig az ezekkel a cégekkel kötött ajánlatokért vagy szerződésekért.

3.5 A 100 Tech nem vállal felelősséget az interneten való böngészés vagy adatátvitel során szerzett vírusok vagy rosszindulatú programok által okozott károkért. Javasoljuk, hogy a Felhasználó naprakész biztonsági rendszereket tartson fenn.

3.6 A 100 Tech nem vállal felelősséget a weboldallal való visszaélésből vagy vis maior eseményekből eredő veszteségekért.

3.7 A 100 Tech nem kér betétet vagy banki átutalást pénzügyi termékek jóváhagyásához vagy nyújtásához.

3.8 A 100 Tech nem küld személyes vagy regisztrációs adatokat kérő e-maileket, sem végrehajtható mellékleteket vagy letöltési linkeket. Ha ilyen üzenetet kap, kérjük, értesítsen bennünket a kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül a következő címen: https://100t.com.br/contact/.

IV. szakasz – Használati feltételek és korlátozások

Az Általános Szerződési Feltételek értelmében szigorú korlátozásokat állítottunk be weboldalunk és tartalmaink használatára vonatkozóan. Kifejezetten tilos:

  1. A weboldal használata illegális célokra vagy illegális tevékenységek népszerűsítésére.
  2. Ne vegye figyelembe a helyi, állami, szövetségi, tartományi vagy nemzetközi törvényeket vagy rendelkezéseket.
  3. Megsérteni vagy megsérteni a mi vagy harmadik felek szellemi tulajdonjogait.
  4. Zaklatás, bántalmazás, rágalmazás, megfélemlítés vagy nemen, szexuális irányultságon, valláson, etnikai hovatartozáson, faji hovatartozáson, koron, nemzetiségi származáson vagy fogyatékosságon alapuló megkülönböztetés.
  5. Hamis vagy félrevezető információkat terjesszen.
  6. Vírusok vagy bármely más kód terjesztése, amely károsíthatja a Szolgáltatás, a kapcsolódó webhelyek, más webhelyek vagy az Internet működését.
  7. Harmadik fél személyes adatainak gyűjtése vagy nyomon követése hozzájárulás nélkül.
  8. Gyakoroljon spam, adathalászat, pharm, ürügy, pók, feltérképezés vagy kaparás.
  9. A weboldal használata obszcén vagy erkölcstelen célokra.
  10. A Szolgáltatás, a kapcsolódó webhelyek, más webhelyek vagy az Internet biztonsági intézkedéseinek megzavarása vagy megkerülése.

Fenntartjuk a jogot Szolgáltatásaink és bármely kapcsolódó webhely használatának megszüntetésére vagy felfüggesztésére, ha megsérti e korlátozások bármelyikét.

V. szakasz – A felelősség korlátozásai és a szavatosság

Tisztában vagyunk azzal, hogy Szolgáltatásunk használata nem biztos, hogy folyamatos, teljesen biztonságos vagy hibamentes. Nem garantáljuk, hogy a Szolgáltatásból kapott eredmények mindig pontosak vagy megbízhatóak lesznek.

A Szolgáltatáshoz való hozzáférés esetenként, előzetes értesítés nélkül bármikor felfüggeszthető, vagy akár törölhető is.

Ön elfogadja, hogy a Szolgáltatás bármely felhasználása vagy használatának képtelensége kizárólag az Ön felelősségére történik. A Szolgáltatást „úgy, ahogy van” és „ahogy elérhető” nyújtjuk, kifejezett vagy hallgatólagos garanciák nélkül, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladhatóságra, egy adott célra való alkalmasságra vagy a jogsértés hiányára vonatkozó garanciákat.

A 100 Tech, annak igazgatói, alkalmazottai vagy partnerei semmilyen esetben sem felelősek a Szolgáltatás használatából eredő károkért, veszteségekért vagy követelésekért. Ez magában foglalja – korlátozás nélkül – a Szolgáltatáson keresztül beszerzett bármely szolgáltatás vagy termék használatából, vagy a szolgáltatás használatával kapcsolatos bármely más követelésből eredő nyereség-, adat- vagy egyéb immateriális veszteséget.

Azokon a joghatóságokon, ahol a következményes vagy véletlen károkért való felelősség kizárása vagy korlátozása nem megengedett, felelősségünk a vonatkozó jogszabályok által megengedett maximális mértékre korlátozódik.

VI. szakasz – Érvényesség és határidő

Jelen Általános Felhasználási Feltételek határozatlan ideig érvényesek. A 100 Tech használatával kapcsolatos bármely jogi vagy adminisztratív intézkedést, a jelen Általános Felhasználási Feltételekben vagy az Adatvédelmi szabályzatban leírtak szerint, a követelést megalapozó eseménytől számított 90 napon belül meg kell kezdeni.

VII. szakasz – Jogalkotás és választási fórum

7.1 Jelen Feltételt és az Általános Felhasználási Feltételeket az Adatvédelmi nyilatkozattal együtt kell értelmezni. Mindkettőre a Brazil Szövetségi Köztársaság törvényei az irányadók, beleértve a Szövetségi Alkotmányt, a Polgári Törvénykönyvet, a Fogyasztóvédelmi Törvénykönyvet, az Internet Polgári Keretrendszer általános törvényét és az Általános Adatvédelmi Törvényt.

7.2. A jelen Feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat értelmezésével vagy érvényesítésével kapcsolatos kérdések esetén a felek megállapodnak abban, hogy kizárólag az Észtországi Tallini Kereskedelmi Kamara (Észt Kereskedelmi és Iparkamara Választottbírósága) joghatóságának vetik alá magukat. Ez magában foglalja a jelen Felhasználási feltételekből eredő vitákat vagy kérdéseket.

VIII. szakasz – Tartalom és szellemi tulajdon

8.1. Tartalom és szellemi tulajdon

A RubikTech OÜ és partnerei tulajdonában lévő 100 Tech weboldal tartalmát szerzői jogi és szellemi tulajdonjogok védik. A RubikTech OÜ kifejezett írásos engedélye nélkül tilos ebből a tartalomból sokszorosítani, megváltoztatni, terjeszteni, megjeleníteni vagy származékos alkotásokat létrehozni.

8.2 Felelősség

A 100 Tech nem vállal felelősséget a harmadik felek által előállított tartalomért, például a fórumokon vagy közösségi hálózatokon található megjegyzésekért és bejegyzésekért. Ugyanígy nem vállal felelősséget a weboldal használatából eredő közvetlen, közvetett, véletlen vagy következményes károkért.

8.3 Szabálysértések

A 100 Technek joga van eltávolítani a jelen feltételeket sértő tartalmat, különösen azokat, amelyek illegálisak, sértők, rágalmazóak vagy harmadik felek jogait sértik. A RubikTech OÜ megszüntetheti azon felhasználók fiókjait is, akik nem tartják be ezeket a feltételeket.

IX. szakasz – A szerződési feltételek módosítása

A 100 Tech fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa, felfüggesztse vagy megszüntesse szolgáltatásainak bármely részét. Az ilyen változtatások végrehajtásával a 100 Tech nem vállal felelősséget Ön vagy bármely harmadik fél felé.

A 100 Tech webhely használata a jelen Feltételek kötelező és kötelező érvényű elfogadását jelenti. Aki nem ért egyet a jelen Feltételekkel, annak tartózkodnia kell a weboldal használatától.

X. szakasz – Elérhetőségek

Ha bármilyen kérdése vagy javaslata van szolgáltatásainkkal kapcsolatban, kérjük, forduljon ügyfélszolgálati csapatunkhoz. Kérjük, küldje el üzenetét a következő e-mail címre: [email protected].