Όροι Χρήσης – 100 Tech

Ενημερώθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2023.

ΕΝΑ RubikTech OÜ, μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα την Εσθονία (LLC, επίσης γνωστή ως OÜ), εγγεγραμμένη με VAT EE102662223 και βρίσκεται στο Ταλίν, στην οδό Keemia tn 4, 10616, Harju, Εσθονία, είναι η οντότητα που είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία, την ιδιοκτησία και τη διαχείριση του τον ιστότοπο 100 Tech, προσβάσιμος μέσω της διεύθυνσης https://100t.com.br.

Η προαναφερθείσα πύλη διαχειρίζεται η 100 Tech. Οι αναφορές σε «εμείς», «εμάς» και «μας» σε όλο αυτό το έγγραφο αναφέρονται αποκλειστικά στην 100 Tech. Αυτή η πύλη, συμπεριλαμβανομένων όλων των διαθέσιμων πληροφοριών, υπηρεσιών και περιεχομένου, παρέχεται από την 100 Tech, με την επιφύλαξη της αποδοχής από τον χρήστη όλων των όρων, προϋποθέσεων και πολιτικών που ορίζονται στο παρόν. Η χρήση των υπηρεσιών μας περιλαμβάνει την περιήγηση και την αλληλεπίδραση με την πύλη μας.

Η 100 Tech διακρίνεται ως ένας ιστότοπος εξειδικευμένος στη δημιουργία ενημερωτικού περιεχομένου και στην ανάλυση ενός ευρέος φάσματος προϊόντων και υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών, τεχνολογίας, ψυχαγωγίας και άλλων), που προσφέρονται από εθνικούς και διεθνείς φορείς.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η χρήση αυτού του ιστότοπου υπόκειται τόσο στους παρόντες Όρους όσο και στην Πολιτική Απορρήτου 100 Tech, την οποία μπορείτε να συμβουλευτείτε στη διεύθυνση https://100t.com.br/privacy, εκτός από τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία .

Ως εκ τούτου, οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης έχουν σκοπό να διευκρινίσουν τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα όλων των χρηστών που έχουν πρόσβαση και/ή χρησιμοποιούν τον ιστότοπο της 100 Tech, όπως περιγράφεται στα επόμενα σημεία.

Είναι απαραίτητο να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης μας. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους που καθορίζονται εδώ, σας παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η 100 Tech.

Ενότητα Ι – Είσοδος

1.1 Όταν χρησιμοποιεί το 100 Tech, ο Χρήστης δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, καθώς και Πολιτική Απορρήτου από 100 Τεχν.

1.2 Ο Χρήστης, κατά την πρόσβαση και/ή τη χρήση του 100 Tech, δηλώνει ότι είναι τουλάχιστον 18 (δεκαοκτώ) ετών και ότι έχει πλήρη νομική και ρητή ικανότητα να αποδέχεται αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης για όλους τους νόμιμους σκοπούς.

1.3 Εάν ο Χρήστης δεν πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω ή/και δεν συμφωνεί, εν όλω ή εν μέρει, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που υπάρχουν στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, πρέπει να απόσχει από την πρόσβαση και/ή τη χρήση των υπηρεσιών διατίθενται από την 100 Tech, καθώς και τους ιστότοπους και τις υπηρεσίες που διαχειρίζεται η ίδια.

Ενότητα II – Επικοινωνία

2.1 Ο Χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτήν την υπηρεσία για να διευκρινίσει τυχόν αμφιβολίες, να επιλύσει τυχόν προβλήματα και να υποβάλει παράπονα ή άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα/υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα στο 100 Tech.

2.2 Για να έρθετε σε επαφή, ο Χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τη φόρμα που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://100t.com.br/contact/.

Ενότητα III – Αρμοδιότητες των Μερών

3.1 Με την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών και των προϊόντων στον ιστότοπο της 100 Tech, ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλες τις διατάξεις που περιέχονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, καθώς και στην Πολιτική Απορρήτου.

3.2 Η 100 Tech παρέχει συνδέσμους και ανακατευθύνει τον Χρήστη σε ιστότοπους τρίτων, όπου μπορούν να συναφθούν υπηρεσίες και να αγοραστούν προϊόντα απευθείας από τις αντίστοιχες εταιρείες. Η 100 Tech δεν παρεμβαίνει σε αυτή τη διαδικασία.

3.3 Όταν ανακατευθύνεται στον ιστότοπο μιας συνεργαζόμενης εταιρείας, ο Χρήστης πρέπει να ελέγξει και να συμφωνήσει ρητά με τους όρους χρήσης και τις πολιτικές απορρήτου της αντίστοιχης εταιρείας.

3.4 Η 100 Tech δεν ευθύνεται για τις πολιτικές και τους όρους χρήσης τρίτων εταιρειών, τις πληροφορίες υπηρεσιών ή τα διαφημιζόμενα προϊόντα, ούτε για οποιαδήποτε προσφορά ή σύμβαση που γίνεται με αυτές τις εταιρείες.

3.5 Η 100 Tech δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ιούς ή κακόβουλο λογισμικό που αποκτήθηκε κατά την περιήγηση ή τη μεταφορά δεδομένων στο διαδίκτυο. Συνιστάται ο Χρήστης να διατηρεί ενημερωμένα συστήματα ασφαλείας.

3.6 Η 100 Tech δεν θα είναι υπεύθυνη για απώλειες που προκύπτουν από κακή χρήση του ιστότοπου ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

3.7 Η 100 Tech δεν ζητά καταθέσεις ή τραπεζικά εμβάσματα για την έγκριση ή τη χορήγηση χρηματοοικονομικών προϊόντων.

3.8 Η 100 Tech δεν στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ζητούν προσωπικά δεδομένα ή δεδομένα εγγραφής, ούτε εκτελέσιμα συνημμένα ή συνδέσμους λήψης. Εάν λαμβάνετε τέτοιες επικοινωνίες, ενημερώστε μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας στη διεύθυνση https://100t.com.br/contact/.

Ενότητα IV – Όροι χρήσης και περιορισμοί

Σύμφωνα με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, έχουμε θέσει αυστηρούς περιορισμούς στη χρήση του ιστότοπου και του περιεχομένου μας. Απαγορεύεται ρητά:

  1. Χρησιμοποιήστε τον ιστότοπο για παράνομους σκοπούς ή για την προώθηση παράνομων δραστηριοτήτων.
  2. Αγνοήστε τυχόν τοπικούς, πολιτειακούς, ομοσπονδιακούς, επαρχιακούς ή διεθνείς νόμους ή κανονισμούς.
  3. Παραβίαση ή παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή τρίτων.
  4. Εμπλοκή σε συμπεριφορές όπως παρενόχληση, κακοποίηση, δυσφήμιση, εκφοβισμός ή διακρίσεις με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τη φυλή, την ηλικία, την εθνική καταγωγή ή την αναπηρία.
  5. Διαδώστε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες.
  6. Διαδώστε ιούς ή οποιονδήποτε άλλο κωδικό που μπορεί να βλάψει τη λειτουργία της Υπηρεσίας, σχετικούς ιστότοπους, άλλους ιστότοπους ή το Διαδίκτυο.
  7. Συλλέξτε ή παρακολουθήστε προσωπικά δεδομένα τρίτων χωρίς συγκατάθεση.
  8. Εξασκηθείτε στο spam, το phishing, το pharm, το πρόσχημα, το spider, το crawl ή το scrape.
  9. Χρήση του ιστότοπου για άσεμνους ή ανήθικους σκοπούς.
  10. Παρέμβαση ή παράκαμψη των μέτρων ασφαλείας της Υπηρεσίας, σχετικών τοποθεσιών, άλλων τοποθεσιών ή του Διαδικτύου.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε τη χρήση των Υπηρεσιών μας και οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς.

Ενότητα V – Περιορισμοί Ευθύνης και Εγγυήσεις

Αναγνωρίζουμε ότι η χρήση της Υπηρεσίας μας μπορεί να μην είναι συνεχής, απολύτως ασφαλής ή χωρίς σφάλματα. Δεν εγγυόμαστε ότι τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από την Υπηρεσία θα είναι πάντα ακριβή ή αξιόπιστα.

Η πρόσβαση στην Υπηρεσία μπορεί περιστασιακά να ανασταλεί ή ακόμη και να ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση.

Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε χρήση ή αδυναμία χρήσης της Υπηρεσίας γίνεται με δική σας ευθύνη. Η Υπηρεσία παρέχεται «ως έχει» και «ως διαθέσιμη» χωρίς εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης.

Σε καμία περίπτωση η 100 Tech, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι ή οι συνεργάτες της δεν θα είναι υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές, απώλειες ή αξιώσεις που προκύπτουν από τη χρήση της Υπηρεσίας. Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, απώλεια κερδών, δεδομένων ή άλλες άυλες ζημίες, που προκύπτουν από τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προϊόντος που αποκτάται μέσω της Υπηρεσίας ή για οποιαδήποτε άλλη αξίωση που σχετίζεται με τη χρήση της υπηρεσίας.

Σε δικαιοδοσίες όπου δεν επιτρέπεται ο αποκλεισμός ή ο περιορισμός της ευθύνης για παρεπόμενες ή τυχαίες ζημίες, η ευθύνη μας θα περιορίζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ενότητα VI – Ισχύς και Προθεσμία

Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης ισχύουν για αόριστο χρονικό διάστημα. Οποιαδήποτε νομική ή διοικητική ενέργεια που σχετίζεται με τη χρήση του 100 Tech, όπως περιγράφεται στους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης ή στην Πολιτική Απορρήτου, πρέπει να ξεκινήσει εντός 90 ημερών από το γεγονός που οδήγησε στην αξίωση.

Ενότητα VII – Νομοθεσία και Εκλογικό Φόρουμ

7.1 Αυτός ο Όρος και οι Γενικοί Όροι Χρήσης πρέπει να γίνονται κατανοητοί μαζί με την Πολιτική Απορρήτου. Και οι δύο διέπονται από τους νόμους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας, συμπεριλαμβανομένου του Ομοσπονδιακού Συντάγματος, του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Προστασίας των Καταναλωτών, του Γενικού Νόμου του Πολιτικού Πλαισίου Διαδικτύου και του Γενικού Νόμου για την Προστασία Δεδομένων.

7.2. Για ερωτήσεις που σχετίζονται με την ερμηνεία ή την επιβολή αυτών των Όρων και της Πολιτικής Απορρήτου, τα μέρη συμφωνούν να υποβάλλονται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Ταλίν, Εσθονία (Το Διαιτητικό Δικαστήριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Εσθονίας). Αυτό περιλαμβάνει τυχόν διαφωνίες ή ερωτήσεις που προκύπτουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Ενότητα VIII – Περιεχόμενο και Πνευματική Ιδιοκτησία

8.1. Περιεχόμενο και Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του ιστότοπου 100 Tech, που ανήκει στη RubikTech OÜ και στους συνεργάτες της, προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή, προβολή ή δημιουργία παράγωγων έργων από αυτό το περιεχόμενο χωρίς ρητή γραπτή άδεια από τη RubikTech OÜ.

8.2 Υπευθυνότητα

Η 100 Tech δεν φέρει ευθύνη για περιεχόμενο που παράγεται από τρίτα μέρη, όπως σχόλια και αναρτήσεις σε φόρουμ ή κοινωνικά δίκτυα. Ομοίως, δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση του ιστότοπου, είτε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες ή αποθετικές.

8.3 Παραβάσεις

Η 100 Tech έχει το δικαίωμα να αφαιρεί περιεχόμενο που παραβιάζει αυτούς τους όρους, ειδικά εκείνους που είναι παράνομο, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Η RubikTech OÜ μπορεί επίσης να τερματίσει λογαριασμούς χρηστών που δεν συμμορφώνονται με αυτούς τους όρους.

Ενότητα IX – Τροποποίηση Όρων και Προϋποθέσεων

Η 100 Tech διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να τερματίσει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών της ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάνοντας τέτοιες αλλαγές, η 100 Tech δεν θα έχει καμία ευθύνη έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

Η χρήση του ιστότοπου 100 Tech συνεπάγεται υποχρεωτική και δεσμευτική αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. Όποιος δεν συμφωνεί με αυτούς τους Όρους πρέπει να απέχει από τη χρήση του ιστότοπου.

Ενότητα Χ – Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας. Στείλτε το μήνυμά σας στη διεύθυνση email: [email protected].